Logo Thing main logo

ตารางเปรียบเทียบโบรกเกอร์ Forex

Broker Name Regulation Max Leverage Lowest Spreads Minimum Deposit Minimal Lot Contact

SETFX

- - - - - View Profile
View website

ICMarkets

ASIC 500 : 1

1 pips - Mini

1 pips - Stand

0 pips - ECN

$200 0.01 lot View Profile
View website

LAND-FX

FCA,FSA 1000 : 1 0.7 pips 500 THB 0.01 lot View Profile
View website

EightCap

ASIC 500 : 1 0.0 pips $100 0.01 lot View Profile
View website

FBS

CRFIN in Russia, IFSC 3000 : 1

3 pips – Mini

1 pips – Standard

1 pips - Cent

0.2 pips - Unlimited

0 pips - Zero

0.2 pips - Segrega

$1 0.01 lot View Profile
View website

"การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex หรือ CFD และตราสารอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์การซื้อขาย ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีความเป็นไปได้ที่ความสูญเสียจะสูงเกินกว่าเงินลงทุนของคุณ คุณควรลงทุนในระดับที่สามารถรับความสูญเสียได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงของคุณ"